Over het project

De vraag komt van de toenmalige CEO om eens met een kritische blik naar het waardenkader te kijken van deze organisatie die de luchthaven beheert en zoekt naar een eigen identiteit naast al die straffe merken die op en rond de luchthaven gevestigd zijn.

Vraag:

Hoe kunnen we ons waardenkader meer doen leven?

Aanpak:

  • Voortraject: binnen een afgebakend budget, kon ik 4 interviews met 4 key spelers afnemen vanuit een AI (Appreciative Inquiry) bevraging. Daarnaast volgende een groepsbevraging op het Management team.
  • Rapportage aan CEO van de (vertrouwelijke) vaststellingen.
  • Terugkoppeling aan MT en geïnterviewden.

Effect:

Waarden doen leven in een organisatie heeft meer nodig dan marketing. HR neemt actie om waarden meer te integreren in processen en dagelijkse werking. CEO investeert nog meer in voorbeeldgedrag van zichzelf en MT.