Over het project

Vraag:

Hoe kunnen we als audit-experten onze kennis doen toepassen zonder onze macht te gebruiken?

Antwoord:

We starten met gestructureerde en inhoudelijk gestuurde workshops, en bewegen naar kleinere interactieve, dynamische en organische lerende netwerken.

Aanpak:

In co-creatie met AgO en de klant zelf, maken we de overgang van een traditionele naar een nieuwe opleidingsvorm: lerend netwerk in 5 stappen:

1. Twee algemene inhoudelijke workshops
2. Keuzemoment: kiezen tussen een aantal thema’s waar de 80 deelnemers graag verder over willen werken.
3 – 5 lerende netwerken ontstaan.

Deze Lerende netwerken worden eerst gefaciliteerd door Pasas Learning. Het is echter de bedoeling dat IAVA deze rol na een tijd zal overnemen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze mettertijd meer en meer zelf voor de inhoud en de organisatie zorgen. 1 groep wenst meteen solo te gaan.

4. Intervisies zorgen voor de rode draad en het leren onder de auditers-facilitatoren.

5. Uiteindelijk zal de inhoud van deze lerende netwerken een transitie maken van gestructureerd naar organisch zelfsturend, wat ook betekent dat groepen mogen sterven als de levensbehoefte vervalt.