Over het project

Rol:

Procesbegeleider en voortgangsbewaker

De begeleiding kan omvatten:

  • zachte procesmatige kant
  • vergaderingen begeleiden en via goede werkmethodieken zorgen voor optimale output
  • gepaste procesinterventies in functie van diepgang en voortgang
  • gelijkenissen en verschillen verhelderen
  • potentiële conflicten mediëren

Inhoudelijke aspecten transitie:

ik zal een bewustwordingsproces op gang brengen vanuit een inhoudelijk referentiekader rond change management, project en transitie.