Over het project

Vraag:

Hoe zorgen we ervoor dat de aanpak bij het optreden van een crisis procedureel correct, effectief en efficiënt gebeurt?

Aanpak:

We zullen stap voor stap komen tot een kennisdelingsmodel waar kennis open en vrij met elkaar gedeeld wordt, organisch ontstaat en er in co-creatie doorontwikkeld wordt. In 2013 organiseerden we:

1. workshops i.v.m communicatie en rampensimulaties
2. LSI (Large Scale Intervention) kennisdeling rond sensibilisering en rapportering
3. LSI kennisdeling en ervaringsuitwisseling rond communicatie na de crisis
4. LSI zandbakoefening: rampensimulatie

Samen met de werkgroep BCM ontwikkelden we een rampscenario. We trokken de stekker niet helemaal uit, maar deelnemers moesten wel publiekelijk en onder tijdsdruk beslissingen nemen op basis van de insijpelende informatie. We kozen voor een pandemie die ons land zou bereiken en op termijn serieuze invloed heeft op de werking van de Vlaamse Overheid en het functioneren van ons land. De situatie werd slide na slide ernstiger en meer toepasbaar op de werking van de Vlaamse Overheid. Pasas Learning begeleidde dit complexe grote groepsproces.

Na de oefening begeleidden we de reflectie waardoor ervaringen en leerpunten met elkaar gedeeld werden en iedereen uiteindelijk met nieuwe ideeën, werkpunten en ervaringen naar huis kon gaan. U kan ons draaiboek van deze reflectie op aanvraag bekomen.

5. In het laatste kennisdelingsnetwerk behandelden we de vraag: hoe een zandbakoefening opzetten? Hier werd gewerkt met good practices en concrete tips vanuit de ervaring van de afgelopen zandbakoefening.

Uiteindelijke doel:

Op lange termijn kan het KDN (Kennisdelingsnetwerk) zelfsturend en organisch worden, waarbinnen verschillende spin-offs of lerende netwerken rond bepaalde thema’s zich kunnen vormen en bv. workshops uitwerken. Die dan op hun beurt weer input geven aan het grotere KDN.