Over het project

Toen we Pasas Mediation & Conflictcoaching startten, hadden we ons verwacht aan heftige 1 op 1 conflicten. De realiteit toont dat we vooral gevraagd worden bij teams waar het danig in de soep is gedraaid. Dit is 1 van de cases, waar we de complexiteit vertaalden in concrete interventies.

Vraag:

Klant vraagt ons om door bemiddeling vertrouwen te herstellen in een volledige afdeling van 60 werknemers, te starten bij een groep van 12.

Aanpak:

1. Toelichting in groep over mediation

2. Dag in afzondering met dubbel traject
a. Werken aan de hand van model van Ron Fry op niveau’s doel, rollen en procedures (door Pascal)
b. Interpersoonlijke dimensie in parallelle 1 op 1 gesprekken waarin deelnemers conflict bespreken of elkaar feedback geven over wat al lang eens moest gezegd worden onder begeleiding van bemiddelaar (door Saskia)

Tussentijdse conclusie:

  • Zeer zinvolle dag, goed idee om op te splitsen, groepscontext is te bedreigend om alles te zeggen.
  • Alles komt op tafel als vat emotie overloopt
  • Systemisch werk is nodig: deze individuen zitten gevangen in een systeem dat menselijke samenwerking ongezond maakt

Vervolgstappen

  • Versterken van het leiderschap
  • Opvolgen van de basisafspraken
  • Vervolg bemiddelingsgesprekken
  • Werken aan de organisatiecultuur