Over het project

De vraag komt via via binnen als een teambuilding vraag van een halve dag en wordt een begeleiding van een uniek samenwerkingsverband op een integrale manier vanuit de Whole System Change benadering.

Vraag:

Hoe kunnen we een nieuwe toponderzoeksinstelling rond hernieuwbare energie en Smart Grids opzetten in Waterschei, met innovatie als motor, zonder te fuseren en waar de (cultuur)verschillen van de partners krachtig gebundeld worden.

Aanpak (samen met Lieven Callewaert, www.samglv.com):

We gingen een jaar lang aan de slag op verschillende lagen. We werkten met CEO, COO, MT, werkgroepen en expertengroepen.
We hanteerden een arsenaal aan interventies: facilitatie, expertinput, projectmanagement instrumenten met milestone planning, LSI large scale interventies waaronder 3 deep dives van 2 dagen, terugkoppelingsmomenten van de werkgroepen, begeleidingssessies met MT, innovation generation workshops, mentoring …

Effect:

EnergyVille heeft een duidelijke strategische richting, een voedend proces van innovatie vanuit de toponderzoekers, een nieuwe organisatiestructuur en beheersorganen, en werkt veel meer vanuit dialoog en kennisdeling als lerend systeem. Ook al zijn de cultuurverschillen groot tussen de samenwerkende instellingen, ze worden meer als kracht gezien.

Lessons learned:

Wat mij bijzonder bijblijft, is dat leren werken is en omgekeerd. Bijna al onze interventies spiegelden zich aan de dagelijkse werkprocessen. Geen uitleg over strategie maar met de aanwezigen aan de strategie werken in échte workshops. Geen vergadering over communicatie maar ter plekke de structuur opzetten tussen wie waarover gecommuniceerd moet worden. Topwetenschappers en Prof. Dr. Ir’s zijn een boeiend publiek.